Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar – 23.09.2014 ý.


Şu gün: Pakistanyň Peşawar şäherinde janyndan geçeniň bombaly ulagy partlatmagy netijesinde azyndan bäş adam öldi, şeýle-de onlarçasy ýaralandy; Gazagystanda haj zyýaratçylary Almaty şäheriniň merkezi metjidinde ýygnandylar we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG