Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gurbansoltanyň kulty

Türkmenistanda S.A.Nyýazowyň prezidentlik eden döwri, onuň özi bilen bir hatarda onuň ýakynlarynyň, şol sanda ejesi Gurbansoltanyň hem "waspy" edilýärdi. Emma soňky döwrür ýurtda Nyýazowyň ejesi bilen bagly simwollaryň gitdigiçe azalyp, olardan döwlet derejesinde ýüz öwrülýänligini görse bolýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG