Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gurbansoltanyň kulty

Türkmenistanda S.A.Nyýazowyň prezidentlik eden döwri, onuň özi bilen bir hatarda onuň ýakynlarynyň, şol sanda ejesi Gurbansoltanyň hem "waspy" edilýärdi. Emma soňky döwrür ýurtda Nyýazowyň ejesi bilen bagly simwollaryň gitdigiçe azalyp, olardan döwlet derejesinde ýüz öwrülýänligini görse bolýar.

Ýene-de ýükle

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG