Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýetiň Dumasy ÝYB-i tassyklaýar


Orsýetiň Döwlet dumasy Ýewraziýa Ykdysady Bileleşigi baradaky şertnamany tassyk etdi.

Rus kanun çykaryjylary 26-njy sentýabrdaky sessiýalarynda bu şertnamany «taryhy» diýip atlandyrdylar we oňa biragyzdan ses berdiler.

ÝYB agza döwletleriň – Orsýetiň, Belarusyň, Gazagystanyň prezidentleri tarapyndan 29-njy maýda, Astanada Gümrük bileleşigi esaslarynda döredildi.

Ol resmi taýdan 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda işe başlamaly.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG