Sepleriň elýeterliligi

'Yrak türkmenleri kyn ýagdaýda'


Yrak türkmenleri

Yrak türkmenleriniň halk wekiliniň «Dünýä türkmenleri» gepleşigimiziň nobatdaky sanynda gürrüň bermegine görä, Yrakdaky uruş-gowga zerarly ýaşaýan ýerinden bosan we bosgunlyk şertlerinde ýaşaýan türkmenleriň arasynda aç galany ýok.

Emma ol Yrakdaky etniki türkmenleriň ruhy we syýasy taýdan juda gözgyny, agyr şertler astynda ýaşaýandygyny aýdýar.

«Dünýä türkmenleri» gepleşigimiziň yrak türkmenleriniň häzirki çylşyrymly günlerde çekýän kynçylyklaryna we olara edilýän ynsanperwer kömeklerine bagyşlanan sanyny diňläp, öz pikirleriňizi aýtmagyňyza çagyrýarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG