Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

"Türkmen süpürgileri"


Owganystanyň demirgazygynda ýaşaýan etniki türkmenler sübselikleri ýetişdirip, olardan köp mukdarda sübseleri ýasap gün-güzeranyny aýlaýarlar. Ýerli halkyň arasynda uly meşhurlyga eýe bolan bu sübseler "türkmen süpürgileri" hem diýlip atlandyrylýar.

XS
SM
MD
LG