Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabat: Täze jaýlar açyldy

1-nji oktýabrda paýtagtyň A.Nyýazow şaýolynyň Bitaraplyk prospektinden tä Görogly propsektine çenli 2 kilometre golaý uzap gidýän böleginde gurulan birnäçe täze binalaryň açylyş dabarasy bolup geçdi. Şeýle-de bu ýerde Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankynyň 12 gatly binasy we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Işewürlik merkeziniň täze binasy hem açyldy.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG