Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Täze jaýlary kim alyp bilýär?


Aşgabatda täze gurlan jaýlar. "Türkmenistan: Altyn asyr" saýtynyň suraty

Türkmenistanyň paýtagtynda Garaşsyzlyk baýramynyň 23 ýyllygynyň öňünden ulanmaga berlen täze ýaşaýyş jaýlarynda bir müňden gowrak maşgalanyň jaý toýuny tutjagy aýdylýar.

Şol bir wagtda Aşgabatda döwletiň hasabyna gurulýan jaýlaryň bahasynyň ýyl-ýyldan ýokary galýandygy aýdylýar.

Eýsem bu jaýlar kimlere we nähili şertlerde berilýär? Olardan gurluşyklar zerarly jaýy ýykylan adamlar hem jaý alyp bilýärmi?

Azatlyk radiosy bu soraglary aşgabatly publisist ýazyjy Amanmyrat Bugaýewe berdi.

Belki, söhbetdeşligi diňläp, sizem öz jaý tejribeleriňizi paýlaşarsyňyz.

Täze jaýlary kim alyp bilýär?
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:21 0:00
Ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG