Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Halk hakydasy" toplumy

Duşenbe güni Bekrewede "Halk hakydasy" atly ýadygärlikler toplumy açyldy. Toplumdaky Aşgabat ýertitremesinde gurban bolanlaryň ýadygärligi - "Ruhy tagzym"; 1941-45-nji ýyllaryň urşunda wepat bolanlaryň ýadygärligi - "Baky şöhrat"; Gökdepe söweşinde ata-babalarymyzyň görkezen gahrymançylygyny ebedileşdirýän ýadygärlik - "Milletiň ogullary" diýip atlandyryldy.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG