Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Merkezi aziýalylar "Yslam döwletine" goşulýar


Yslamçy söweşijileriň ýüzlerçesi Merkezi Aziýadan Siriýa syýahat edýär we “Yslam döwletiniň” söweşijileriniň hataryna goşulýar. Olaryň ençemesi Orsýetde migrant işçileri bolup zähmet çeken wagtynda söweşijileriň düzümine çekilýärler. Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň ýurduň içerki söweşiji hereketlerine garşy göreşip gelýän hökümetler söweşde taplanan weteranlaryň ýurduna dolanyp, öz howpsuzlygyna wehim salmagyndan howatyrlanýarlar.

XS
SM
MD
LG