Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 15.10.2014 ý.


Şu gün: Kosowanyň Pristina şäherinde ýaşlaryň ýüzlerçesi Albaniýanyň futbol boýunça ýygyndy toparyna öz goldawyny bildirmek üçin, köçelere çykdylar; Moskwanyň sudy Konstantin Ýankauskasyň öý tussaglyk möhletini 10-njy dekabra çenli uzaltdy we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG