Sepleriň elýeterliligi

Prezidentiň saparynyň "başagaýlyklary"


Golaýda Türkmenabat şäherinde geçirilmeli Ýaşulular maslahatyna Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedowyň hem gatnaşmagyna garaşylýar. Onuň saparyna gabatlap şäherde ençeme aýdan bäri abatlaýyş, arassaçylyk işleri alnyp barylýar.

Şol bir wagtda, prezidentiň saparyna birnäçe gün galanda ýerli edara-kärhanalarynda gerekli ýolbaşçylaryň tapylmaýandygy, şäheriň transportynda bökdençlikleriň döreýändigi habar berilýär.

Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýew prezidetiň saparynyň öňüsyrasyndaky ýagdaýlary suratlandyrýar. Söhbetdeşligi Muhammat Tahir geçirdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG