Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

50 milion gezek tomaşa edilen wideo


Gary Turkuň wideosyndan bir pursat
Gary Turkuň wideosyndan bir pursat

Meniň 422 dostum bar

Emma şonda-da men ýalňyz

Her gün olar bilen gürleşýän, ýöne

Olaryň hiç biri meni tanamaýar.

Bu internetde wedio paýlaşylýan iň uly sahypa YouTube-de şu güne çenli 50 milion gezek tomaşa edilen goşydan bir bölek.

Ýazyjy we rezisýor Gary Turkuň şu ýylyň aprel aýynda internetde paýlaşan bu wediosyna, diňe 10 gunuň dowamynda 20 milion gezek tomaşa edilipdi. Häzir bu san 50 miliona ýetipdir.

Goşgyda tehnologiýanyň adamlaryň durmuşyna ornaşdygyça, olaryň hakyky durmuşdan uzaklaşýandygy we tehnologiýanyň şeýle giňden ýayramagynyň kimiň bähbidine tamamlanýandygy tankyt edilýär, we Turkuň bu tankydy pikirleri goşga ýazyşýar we goşgynyň wediosy bolsa internetde görlüp eşidilmedik derejede tomaşa edilýär.

XS
SM
MD
LG