Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

«Günä geçişleriň netijesi garjaşyk»


Türmedäki adam

Türkmenistanda ýurt garaşsyzlygynyň 23 ýyllyk baýramyna gabat ýene bir günä geçiş yglan edildi.

Emma onda näçe adamyň günäsiniň geçiljegi, nähili jenaýat eden adamlaryň galan türme möhletinden boşadyljagy aýdylmaýar.

Şonuň bilen wagtda bu syýasatyň anyk netijeleri barada bir zat aýtmak kyn. Ýagny her baýramçylyga gabat ýüzlerçe, käte müňlerçe tussagyň wagtyndan öň türmeden boşamagy ýurtda, aýdylyşy ýaly, jebislige kömek edýärmi ýa-da munuň jenaýatçylygyň azalmagyna zyýany ýetýärmi?

Azatlyk radiosy bu barada ýerli synçy Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:23 0:00
Ýükle

Teswirleri gör (3)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG