Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Garaşsyzlyk baýramy bellendi


26-njy oktýabrda paýatgtyň "Aşagabat" stadionynda garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanyp teatrlaşdyrylan baýrmçylyk çäresi geçirildi. Bu çärä döwlet edara kärhanalaryň işgärleri ýokary we orta mekdepleriň studentleridir, okuwçylary gatnaşdyryldy. Bu çärä tomaşa etmäge getirilen adamlar çärä başlamanka 3-4 sagat öňünden getirilipdir. Howanyň sowuk bolandygyna garamazdan olar birnäçe sagat stadionda çärä tomaşa etmäge mejbur boldular.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG