Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 27.10.2014 ý.


Şu gün: “Opora” atly raýat jemgyýetçilik guramasynyň maglumatyna görä, Ukrainanyň parlament saýlawlary kadaly we kanunalaýyk görnüşde geçirilipdir; Türkmenistanda Garaşsyzlygyň 23 ýyllygy bellenilip geçildi we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG