Sepleriň elýeterliligi

Gazyň-toguň sowukda kesilmegine sebäp näme?


Türkmenabada prezidentin saparynyň öňüsyrasynda elektrik simleri bejerilýär, 2013.

Türkmenistan gaz we elektrik togy ýaly energiýa serişdelerini uly mukdarda eksport edýän ýurt. Ýurduň öz içinde bolsa, ilatyň gaz we tok üpjünçiliginiň gowşaklygyndan ejir çekýändigi barada maglumatlar gowuşýar. Energiýa pudagyny strategik ugur, diýip kesgitleýän ýurtda gyşyň öňüsyrasynda energiýa üpjünçiliginiň kesilip durmagyna näme sebäp bolýar?

Azatlyk Radiosy bu sowaly türkmenistanly graždan aktiwisti käri boýunça inžener Nurberdi Nurmämedowa berdi.

XS
SM
MD
LG