Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Marydaky buluçlar

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň "Täze daýhan" daýhan birleşigi iki bölekden ybarat bolup, onuň bir böleginde türkmenler, beýleki böleginde hem etniki buluçlar ýaşaýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG