Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gugaryp galan "Ödeý depe"

Türkmenistanyň Lebap welaýatyndaky “Ödeý depe” ýadygärliginde arheologik gözleg işleri eýýäm onlarça ýyl bäri geçirilmändir. Biziň zamanamyzyň III-V asyrlaryna degişli gadymy şäheriň ýerleşen ýeri “Ödeý depe” ýadygärligi Türkmenabat şäherinden 30 kilometr uzaklykda demirgazyk-günbatarda ýerleşýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG