Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 14.11.2014 ý.


Şu gün: Serbiýada serb we rus harby güýçleri, terrorçylyga garşy bilelikdäki türgenleşik diýip atlandyran çäreleri geçirdiler; Pakistanyň Kwetta şäherinde ýerli ýaşaýjylar ýitirim hasaplanylýan buluçlaryň hatyrasyna şemleri ýakdylar we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG