Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Dünýä Türkmenleri: "Geleniň gitmesi näme üçin hyllalla?"


Dünýä Türkmenleri: "Geleniň gitmesi näme üçin hyllalla?"
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00

Türkmenistana dolanyp, soň yzyna çykjak bolanda hiç bir resmi düşündirişi bolmadyk kynçylyga sezewar bolan Bahar Aşgabatdaky Migrasiýa gullugynyň gapysynda «60 günläp ýatandygyny» aýdýar. Eýsem daşary ýurtlarda işleýän, okaýan ýa-da ýaşaýan türkmenistanlylaryň ýurda gidip-gelmekdäki kynçylyklary, problemalary nämeden, nireden we haýsy real sebäplerden uç alýar? Bu ýerde ýokardan, dilden berlen buýruk ýa görkezme barmy, ýa-da migrasiýa gullukçylarynyň bikanun pul, girdeji gazanmak islegi rol oýnaýarmy? «Dünýä türkmenleri» gepleşigimiziň bu gezekki sanynda, başdan geçirenleriň gürrüňleri esasynda, Türkmenistandan dolanmak kynçylyklaryna nazar aýlaýarys.

XS
SM
MD
LG