Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Ozalky telestudiýa sökülýär


Aşgabat şäherinde täze binalaryň gurluşyklarynyň alnyp barylmagy bilen ozaldan bar bolan döwlet ähmiýetli binalaryň hem köpüsi sökülip aýrylýar. Wideoşekillerde Aşgabadyň Kurortnaýa köçesinde ýerleşýän telestudiýanyň ozalky binasynyň hem sökülip duran pursatlary görünýär. Aşgabat telestudiýasynyň täze binasy şäheriň günorta-günbatarynda Giňdiwar daglarynyň belent gerişlerinde gurulyp ulanylmaga berildi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG