Sepleriň elýeterliligi

Parahat-7 jaýrylýar

Aşgabadyň degişlilikde ýakynda ulanyşa berlen Parahat-7 mikroraýonyndaky ýaşaýyş jaýlaryň töwereginde uly göwrümli jaýryklar emele gelip başlady.
Köpräk görkez

Ýaşaýjylar jaýryklaryň mundan iki ýyl ozal, ýagny jaýlaryň ulanyşa berilmeginiň yzýany emele gelip başlandyklaryny aýdýarlar.
1

Ýaşaýjylar jaýryklaryň mundan iki ýyl ozal, ýagny jaýlaryň ulanyşa berilmeginiň yzýany emele gelip başlandyklaryny aýdýarlar.

Ýerli ýaşaýjylar ýagyndan soň jaýryklaryň has hem giňeýändigini aýdýarlar.
2

Ýerli ýaşaýjylar ýagyndan soň jaýryklaryň has hem giňeýändigini aýdýarlar.

Ýerli resmiler jaýryklary "gizlemek" üçin, düýpli abatlaýyş işlerini geçirmän, oýlaryň üstüni gum bilen örtýärler.
3

Ýerli resmiler jaýryklary "gizlemek" üçin, düýpli abatlaýyş işlerini geçirmän, oýlaryň üstüni gum bilen örtýärler.

Ýaşaýjylar jaýryklar bilen bagly degişli resmilere edilen arzalaryň bijogap galýandygyny aýdýarlar.
4

Ýaşaýjylar jaýryklar bilen bagly degişli resmilere edilen arzalaryň bijogap galýandygyny aýdýarlar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG