Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Gurluşykda arzan baha kowalaşýarlar"


Aşgabatda gurulýan desgalaryň biri.

Soňky ýyllarda Türkmenistanda gurulýan ýaşaýyş jaýlaryň käbirleriniň diwarlarynda az salymdan soň jaýryklaryň, opruklaryň emele gelýändigi habar berilýär. Hat-da käbir köpgatly ýaşaýyş jaýlaryň golaýynda uly göwrümli jaýryklaryň hem göze ilýändigi bellenilýär.

Eýsem, jaýlaryň diwarlarynda opruklaryň, olaryň golaýynda jaýryklaryň emele gelmegine näme sebäp bolýar?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, Türkmenistanda gurluşyk işleri bilen meşgullanan özüni Ýylmaz diýip tanyşdyran türkiýeli gurluşykçy bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:41 0:00

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG