Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 27.11.2014 ý.


Şu gün: Ukrainanyň parlamenti oktýabrda geçirilen saýlawlardan soň birinji maslahatyny geçirdi; Saraýewoda BMG-niň Uruş jenaýatçylyklar boýunça tribunalynyň prezidenti T.Meron 1990-njy ýyllarda şäheriň 43 aýlap dowam eden gabawynda öldürilen 1 500 çaganyň ýadygärligine bardy we beýleki täzelikler.

XS
SM
MD
LG