Sepleriň elýeterliligi

Ukrainadaky türkmenleriň ykbaly nähili?


Kiýew, 2014

Ukrainada soňky bir ýylyň dowamynda bolup geçen syýasy öwrülişikler, ýurduň gündogarynda dowam edýän harby çaknyşyklar tutuş dünýä syýasy, ykdysady taýdan täsir ýetirdi. Onlarça müň adamyň ykbalyna gönüden-göni täsir berdi.

Ukrainadaky ýagdaýyň bu ýerde bilim alýan türkmen studentlerine täsiri nähili boldy?

Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu tema bagyşlanan sanyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň:

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG