Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Aşgabat Täze ýyla taýýarlanýar


Paýtagt Aşgabat täze ýyl baýramyna taýýarlanyp başlady. Şenbe güni häkimiýetler paýtagtyň käbir ýerlerinde eýýäm täze ýyl arçalaryny gurup başladylar. Häzirlikçe, esasan paýtagtyň Magtymguly we Türkmenbaşy şaýollarynyň we Arçabil propsektiniň ugrundaky käbir döwlet edara-kärhanalarynyň golaýlarynda täze ýyl arçalary gurulýar.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG