Sepleriň elýeterliligi

Moskwanyň kinoteatrynda krowatlar ýerleşdirildi


Russiýanyň paýtagty Moskwada durmuşa geçirilýän täze proýekte laýyklykda, tomaşaçylara kinofilmlere öz öýlerindäki ýaly rahat görnüşde tomaşa etmek mümkinçiligi döredildi. Bu proýekte görä, şäheriň kinoteatrlarynyň birinde adaty oturgyçlar aýrylyp, onuň deregine krowatlar ýerleşdirildi.

XS
SM
MD
LG