Sepleriň elýeterliligi

'Şugundyr ýygmakdan pul berip sypýarlar'


Türkmenistan

Gyşyň başlanmagyna garamazdan Türkmenistanyň welaýatlarynda ýer önümçilik işleri henizem dowam etdirilýär, meselem, Balkan welaýatynda soňky ýyllarda pagta ekilmeýär, emma bu ýerde-de döwlet işgärleriniň hasyl ýygnamak işlerine çekilýändigi aýdylýar.

Balkanda döwlet işgärleri näme ýygnamaly bolýarlar?

Azatlyk Radiosy ýaňy-ýakynda Balkana baryp gaýdan ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG