Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nyýazowmy ýa Berdimuhamedow?


Türkmenistanyň ozalky prezidenti S.Nyýazow (çepde) we şol wagtky saglyk ministri G.Berdimuhamedow.

21-nji dekabrda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmyrat Nyýazowuň aradan çykmagyna 8 ýyl bolýar.

Eýsem, Türkmenistan garaşsyzlygyny alandan bäri häkimýet başyna geçen prezidentler Nyýazow we Berdimuhamedow dünýä türkmenleriniň arasynda nähili täsir galdyrdy we olar eden we etmedik işleri boýunça türkmen diasporasynyň arasynda nähili sözler bilen ýatlanýarlar?

Azatlyk Radiosy, şeýle temada taýýarlajak "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanyna dünýä türkmenleriniň ähli wekillerini gatnaşmaga çagyrýar.

Teswirleriňizi aşakdaky forumda galdyryp bilersiňiz, eger öz pikirleriňizi programma gatnaşyp beýan etmekçi bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyň, salgymyz hat@azatradio.org.

Teswirleri gör (18)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG