Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Hakyda daşy ýitýän daşa öwrülýär"


Gurbannazar Ezizowyň atylan ýerinde goýlan daş.

Şahyr Gurbannazar Ezizowyň "Sungat" diýen goşgusynda şeýle setirler bar:

"Sungat diýmek näme?
Bilýärmisiňiz?
Ele alýarlar-da ýiti keseri,
Lokga daşyň ähli artyk bölegin
Ýonup, döredýärler ajap eseri..."

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň sentýabrynda nowjuwan wagty aramyzdan giden şahyryň öldürilenine 40 ýyl dolýar.

2014-nji ýylda, gapdalyndan geçýän ýoluň giňeldilmegi we beýgeldilmegi bilen, Gurbannazar Ezizowyň, onuň galamdaş dostlary Ýuriý Rýabininiň, Wasiliý Şabanowyň we olaryň sürüjisiniň gaçgak söwet esgeri tarapyndan 1975-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda (Aşgabat-Türkmenbaşy ýolunyň 303-nji kilometrinde) atylyp öldürilen ýerinde oturdylan Hakyda daşyna adamlaryň sowlup geçmesiniň kynlaşandygy aýdylýar.

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, aşgabatly şahyr Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

please wait

No media source currently available

0:00 0:05:14 0:00

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG