Sepleriň elýeterliligi

"Kanundaky 'töhmet' düşündirişe mätäç"


Aşgabat, Internet kafesi

Türkmenistanda internet hakyndaky kanunçylyk güýje girdi.

Bu kanun ýerli synçylaryň käbiri tarapyndan öňegidişlik hökmünde bellenilse, käbirleri onda «töhmet» sözüniň anyk we giň düşündirişe mätäçdigini belläp, prezident barada aýdylanda ýa-da onuň kararlary barada gürrüň edilende, nämäleriň töhmet hasaplanjagynyň anyk aýdylmalydygyny öňe sürýär.


Şol synçylaryň biri, raýat aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow täze kanun baradaky pikirlerini Azatlyk radiosy bilen paýlaşdy.

Belki, ýerli synçynyň pikirlerini diňläp, beýleki internet ulanyjylar hem öz pikirlerini aýdarlar.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG