Sepleriň elýeterliligi

Owganystanyň ilkinji şagalaň parky açyldy


Owganystanyň paýtagty Kabulda her dürli atraksionly ilkinji şagalaň parky açyldy. Bäş milliondan gowrak ilatly Kabul şäherinde maşgalalar wagtal-wagtal edilýän bombaly hüjümlerden ejir çekip gelýärler. Täze “Şäher parkynyň” eýesi Almas Kasimi: “Biz Kabulyň ýaşaýjylarynyň we şähere gelýän adamlaryň ýüzüni güldürmek we olaryň islän atraksionlaryna münüp lezzet almaklary üçin şu parky gurduk” diýdi.

XS
SM
MD
LG