Sepleriň elýeterliligi

“Türmeden çykanlar sergezdan bolýarlar"


Adamlar.

Türkmenistanyň prezidenti türmeden boşan raýatlaryň iş orunlary bilen üpjün edilmelidigi, olara jemgyýetde öz orunlaryny tapmagy üçin degişli ýardamlaryň edilmelidigi barada wagtal-wagtal öz çykyşlarynda belläp geçýär.

Şol bir wagtyň özünde käbir ýaşaýjylar türmeden boşan raýatlaryň işe ýerleşmekde kynçylyk çekýändigini aýdýarlar. Şeýle raýatlardan biri efirde öz adynyň agzalmazlygyny soran lebaply ýaşaýjy. Ol bu mesele barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewe gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG