Sepleriň elýeterliligi

"Otly hyzmatlary üçin goşmaça tutum tutulýar"


Otlynyň geçelgesinde sapar edýän ýolagçylar.

Lebap welaýatynyň otly biletlerini satýan käbir kassalarynda otluda edilýän hyzmatlar üçin diýlip, ýolagçylardan otly biletleriniň bahasyndan başga-da goşmaça tutumlaryň tutulýandygy habar berilýär.

Şol bir wagtyň özünde-de otluda edilýän hyzmatlaryň talabalaýyk däldigini otluda sapar edýän ýolagçylaryň käbirleri belleýärler.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG