Sepleriň elýeterliligi

"Çäreleriň azaldylany gowy boldy"


Mekdep okuwçylary Täze Ýyl çäresine gatnaşýarlar.

Türkmenistanda mekdep okuwçylarynyň gatnaşdyrylýan ekskursiýalary ýatyryldy. Bu mekdep okuwçylarynyň gatnaşdyrylýan çäreleriniň hem azaldylandygyny aňladýar. Bu baradaky maglumat Aşgabadyň käbir mekdeplerinde geçirilen ene-atalar ýygnagynda mälim edildi.

Eýsem, ýurtda mekdep okuwçylarynyň gatnaşdyrylýan ekskursiýalaryň azaldylmagyna okuwçylar nähili garaýar?

Bu sorag bilen gyzyklanyp, Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýew özüni Mähri diýip tanyşdyran ýokary synp mekdep okuwçysy bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG