Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar – 29.01.2015 ý.


Şu gün: Belgradda adam hukuklaryny goraýjy topar Kosowa urşunda öldürilen etniki albanlaryň ykbalyny dokumentleşdirýän filmi görkezdi; Gazagystanda dürli regionlardan bolan gurluşyk işgärleri Almaty şäherinde öz aýlyklarynyň gijikdirilmegine garşy protest geçirdiler we beýleki täzelikler.

XS
SM
MD
LG