Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

"Eklenjimi elimden aldylar"


Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjysy Maýliýew Meňlislam Ibragimowiç häzirki pursat agyr günleri başdan geçirýändigini aýdýar. 56 ýaşly Meňlislam aga Lebap welaýatynyň merkezi şäherinde teker ýamaýjy ussahanany açandygyny, emma özüniň we maşgalasynyň ýeke-täk girdeji çeşmesi bolan bu ussahananyň häzirki pursat ýerli häkimligiň wekilleri tarapyndan ýapylandygyny aýdýar.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG