Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Şweýsarlar amerikanlardan batyr"


Birleşen Ştatlaryň kanun çykaryjysy Bakuwdaky amerikan diplomatlaryny polisiýanyň ýanamalaryna sezewar bolandygyny aýdýan azeri aktiwistine kömek etmäge batyrlyk tapmazlykda tankyt etdi.

Birleşen Ştatlaryň wekili Deýna Rohrabaçer häzir Bakuwdaky şweýsar ilçihanasynda gizlenýän Emin Huseýinowyň amerikan raýatyna öýlenendigini we geçen ýyl Bakuwdaky amerikan diplomatlaryna kömek üçin ýüz tutanda, goldaw tapmandygyny aýtdy.

"Emma ol şweýsar ilçihanasyndan pena tapdy» diýip, kanun çykaryjy şweýsarlaryň amerikanlara garanda has batyr bolup çykandygyny belledi.

XS
SM
MD
LG