Sepleriň elýeterliligi

'Çäreler adam mertebesini peseldýär'


Köpçülikleýin çäre, Türkmenistan

Türkmenistanda ýylyň dowamynda döwlet işgärleriniň, studentleriň we mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda diňe prezidentiň permany bilen köpçülikleýin çäreleriň onlarçasy geçirilýär, ýene ýüzlerçe çäre tutuş ýurt derejesinde dürli maksatlar bilen yzygiderli ýerine ýetirilýär.

Köp adamy gatnaşdyryp, çäre geçirmek tejribesiniň Türkmenistanda düýpli ornaşmagynyň aňyrsynda nähili sebäpler ýatyr? Bu ýagdaýyň jemgyýete ýetirýän täsiri nähili?

Azatlyk Radiosy türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG