Sepleriň elýeterliligi

Aşgabadyň lomaý bazary ýakynda täzeden açyldy. Ol Aşgabadyň iň uly gatnawly köçesiniň ugrunda ýerleşýän hem bolsa, bu ýerde durýan ulaglaryň sanynyň-da, barýan alyjylaryň-da sanynyň azalandygy aýdylýar.

Azatlyk Radiosy bu ýagdaý bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG