Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar – 04.03.2015 ý.


Şu gün: Gürjüstanda ýurduň milli puly lariniň pese gaçmagynyň dowam etmegi bilen bir wagtda azyk önümleriniň bahasy hem ýokarlanýar; Bişkekde adam hukuklaryny goraýjy aktiwistler çagalara garşy zorluklaryň öňüni almak boýunça has köp çäre görmegi talap etdiler we beýleki täzelikler.

XS
SM
MD
LG