Sepleriň elýeterliligi

'Suwumyz çägeli hem hlorly'


Aşgabat, 2014

Türkmenistanyň paýtagtynda ýaşaýyş jaýlaryň suw üpjünçiligi kesilip durýar, mudan başga-da, krantdan akýan suwuň hiliniň-de erbetdigini ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar.

Aşgabatda ilatyň üpjün edilýän suwunyň nämesi erbet?

Aşgabadyň merkezi böleginiň ýaşaýjysy, ýazyjy Amanmyrat Bugaýew öz jaýynyň suw üpjünçiligi barada gürrüň berýär.

XS
SM
MD
LG