Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanda bag ekmek möwsümi resmi derejede başlandy. Resmi maglumatlara görä, şu ýyl ýurtda 3 million agajyň ekilmegi planlaşdyrylýar. Ýakyn günlerde prezident G.Bedimuhamedowyň we 281-den gowrak adamyň gatnaşmagynda geçirilen çäreleriň netijesinde 265 çemesi agajyň ekilendigi aýdylýar.

Ýurtda ýowar, diýlip atlandyrylýan bag ekiş işlerinde şu sapar meýletinlige ýol berildimi?

Azatlyk Radiosy türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG