Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gyrgyzystan: Pyýada turizm

Soňky ýyllarda Gyrgyzystanda pyýada turizmi dynç almagyň aktiw görnüşleriniň birine öwrüldi. Adamyň ýaşyna ýa-da maddy taýdan üpjünçiligine garamazdan, pyýada turizmi hemmeler üçin elýeterlidir. Pyýada ýa-da dag turizmi adamyň tebigat bilen ýakynlaşmagy üçin bar bolan birnäçe usuldan diňe biridir. Aşakdaky fotosergide Gyrgyzystanyň daglyk sebitlerine degişli käbir suratlary hödürleýäris.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG