Sepleriň elýeterliligi

'Çoganlyda adamlar gorkuzylýar'


Polisiýanyň ulaglary, Coganly, 1-nji aprel, 2015.

Gür ilatly ýaşaýyş ýerleri özgertmek ugrunda aktiwlik görkezýän paýtagt häkimiýetleriniň soňky wagtda üns merkezine düşen ýerleriniň biri Çoganly posýology.

Jaýlary ýykylmaly edilen ýaşaýjylara dürli basyşlaryň görkezilýändigi barada maglumatlar gowuşýar. Habar berilişine görä, basyşlar adamlaryň nägilelik bildirmezligi üçin edilýär.

Azatlyk Radiosy Çoganlydaky soňky ýagdaýlar barada Aşgabatly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG