Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Zenan, zaman we däp...

5-nji aprelde Azerbaýjanyň Baku şäherinde surat sergisi açylan suratkeş Emil Eziz Türkiýede ýaşaýar. Ol 1984-nji ýylda Bakuwda dogulypdy. Eziz tanymal azeri suratkeşi Sakit Mämmädowyň studentidir. Eziziň “Uýkularym” atly sergisi Azerbaýjanyň Medeniýet we Turizm ministrligi tarapyndan guramalaşdyryldy. Onuň sergisinde zenanlar, wagt-zaman we däp-dessur temasyndan suratlar görkezilýär.

XS
SM
MD
LG