Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

"Ýüpekmi" ýa "Görgi"?


Gadym wagtlarda Günorta Aziýa bilen Ortaýer deňzini birleşdiren “Ýüpek ýoly” diýen ady göterýän we Türkmenistanyň çäklerinde ýerleşýän bu köçe häzir hem halkara ýük kerwenleri tarapyndan ulanylýar.

XS
SM
MD
LG