Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Soňky wakalar – 29.04.2015 ý.


Şu gün: Kiýewde Ukrainanyň “Sagçy sektor” atly milletçi toparynyň aktiwistleri prezidentiň administrasiýasynyň öňünde protest geçirdiler; Yragyň Kirkuk şäherinde kürt studentleriniň ençemesi etnik türkmeniň uniwersitete ýolbaşçy saýlanmagyna garşy çykyş etdi we beýleki täzelikler.

XS
SM
MD
LG