Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

II Jahan Urşy: Türkmenistanly gahrymanlar

II Jahan urşy döwründe SSSR goşunynyň düzüminde beýlekiler bilen bir hatarda, türkmenistanlylar-da nasistik Germaniýa garşy söweşdiler. Olaryň hataryndan 64 sanysyna “Sowet Soýuzynyň Gahrymany” diýen ýokary at hem berildi. Azatlyk Radiosy II Jahan Urşunyň tamamlanmagynyň 70-nji ýyl dönümine gabatlap, 1941-1945-nji ýyllardaky Jahan Urşunda "Sowet Soýuzynyň Gahrymany” diýlen ada eýe bolan türkmenistanlylaryň sanawyny taýýarlady.

XS
SM
MD
LG