Sepleriň elýeterliligi

Aşgabadyň golaýyndaky Gökderede, 22-nji aprelde 60 km aralyga geçirilen atly marafonda birnäçe ahal-teke atynyň ölendigi hakynda resmi bolmadyk habarlar ýaýrady, emma türkmen metbugaty bu habarlary ne tassyklaýar, ne ret edýär.

Azatlyk radiosy bu habar bilen gyzklanyp, ýerli synçy, ýaşlykda kän at çapan ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG